แบบมีค่าเช่า  ใช้งานน้อย

เครื่องถ่ายมัลติฟังค์ชั่นขาวดำ พร้อม Printer

ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร ขาว ดำ 20 แผ่น/นาที

เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย (Print Server) LAN

กำหนดรหัสผู้ใช้ได้ถึง 100 User

พิเศษกับค่าเช่าเริ่มต้นเพียงเดือนละ  1,800 บาท  ค่าบริการสำเนาละ0.35

 

 

เครื่องถ่ายมัลติฟังค์ชั่นขาวดำ พร้อมPrinter Scannerสี /Fax (option)

ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร ขาว ดำ 35 แผ่น/นาที

เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย (Print Server) LAN

 Scan to Folder , Scan to E-Mail

กำหนดรหัสผู้ใช้ได้ถึง 100 User

พิเศษกับค่าเช่าเริ่มต้นเพียงเดือนละ  2,700 บาท  ค่าบริการสำเนาละ0.35

 

เครื่องถ่ายมัลติฟังค์ชั่นสี พร้อม Printer Scanner Fax

ความเร็วในการพิมพ์ ขาว ดำ/สี  50 แผ่น/นาที

Scan to Folder , Scan to E-Mail

PC FAX สามารถส่ง Fax ผ่าน PC

ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก น้อยกว่า 3.9 วินาที

พิเศษกับค่าเช่าเริ่มต้นเพียงเดือนละ  3,900 บาท  

ค่าบริการขาวดำสำเนาละ0.35 สี 3 บาท