เหมาจ่าย

เครื่องขาวดำ

ค่าเช่าเดือนละ  2,500 บาท  Print/ถ่ายฟรี  4,000 แผ่น

ค่าเช่าเดือนละ  3,500 บาท  Print/ถ่ายฟรี 10,000 แผ่น

ค่าเช่าเดือนละ  6500 บาท  Print/ถ่ายฟรี  20,000 แผ่น

ค่าเช่าเดือนละ 9,000 บาท  Print/ถ่ายฟรี  30,000 แผ่น 

โปรโมชั่น เครื่องสี

ค่าเช่าเดือนละ 2,500 บาท  Print/ถ่ายขาวดำฟรี 2,000 แผ่น

Print/ถ่าย สี ฟรี 200 แผ้น 

          ถ่ายขาวดำฟรี 4,000 แผ่น