คิดค่าบริการต่อแผ่นไม่มีค่าเช่า

เครื่องขาวดำ

ค่าบริการขาวดำแผ่นละ 0.19 บาท ถ่ายเอกสารขาวดำขั้นต่ำ 80,000 แผ่น

ค่าบริการขาวดำแผ่นละ 0.25 บาท ถ่ายเอกสารขาวดำขั้นต่ำ 50,000 แผ่น

ค่าบริการขาวดำแผ่นละ 0.30 บาท ถ่ายเอกสารขาวดำขั้นต่ำ 25,000 แผ่น

ค่าบริการขาวดำแผ่นละ 0.35 บาท ถ่ายเอกสารขาวดำขั้นต่ำ 10,000 แผ่น


 

เครื่องสี

ค่าบริการขาวดำแผ่นละ 0.40 บาท ถ่ายเอกสารขั้นต่ำ 5,000 แผ่น

ค่าบริการสีแผ่นละ 3.5 บาท ถ่ายเอกสารสีขั้นต่ำ 400 แผ่น