โปรโมชั่น

แพ็คเกจ#1  คิดค่าบริการต่อแผ่น ไม่มีค่าเช่า

เครื่องขาวดำ

ค่าบริการขาวดำแผ่นละ 0.19 บาท ถ่ายเอกสารขาวดำขั้นต่ำ 100,000 แผ่น

ค่าบริการขาวดำแผ่นละ 0.25 บาท ถ่ายเอกสารขาวดำขั้นต่ำ 50,000 แผ่น

ค่าบริการขาวดำแผ่นละ 0.30 บาท ถ่ายเอกสารขาวดำขั้นต่ำ 25,000 แผ่น

ค่าบริการขาวดำแผ่นละ 0.35 บาท ถ่ายเอกสารขาวดำขั้นต่ำ 10,000 แผ่น


 เครื่องสี

ค่าบริการขาวดำแผ่นละ 0.40 บาท ถ่ายเอกสารขั้นต่ำ 4,000 แผ่น

ค่าบริการสีแผ่นละ 3.5 บาท ถ่ายเอกสารสีขั้นต่ำ 500 แผ่น

 แพ็คเกจ#2 เหมาจ่าย

ค่าเช่าเดือนละ  2,500 บาท  Print/ถ่ายฟรี 4,000 แผ่น

ค่าเช่าเดือนละ  3,500 บาท  Print/ถ่ายฟรี 10,000 แผ่น

ค่าเช่าเดือนละ  6500 บาท  Print/ถ่ายฟรี 20,000 แผ่น

ค่าเช่าเดือนละ 9,000 บาท  Print/ถ่ายฟรี 30,000 แผ่น 

***โปรโมชั่น เครื่องสี***

ค่าเช่าเดือนละ 3,500 บาท  Print/ถ่ายขาวดำฟรี 4,000 แผ่น 

                      Print/ถ่ายสีฟรี 400 แผ่น

แพ็คเกจ3# แบบมีค่าเช่า  เหมาะสำหรับ ออฟฟิศใช้งานน้อย

เครื่องถ่ายมัลติฟังค์ชั่นขาวดำ พร้อม Printer

ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร ขาว ดำ 20 แผ่น/นาที

เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย (Print Server) LAN

กำหนดรหัสผู้ใช้ได้ถึง 100 User

พิเศษกับค่าเช่าเริ่มต้นเพียงเดือนละ  1,800 บาท  ค่าบริการสำเนาละ0.35

ครื่องถ่ายมัลติฟังค์ชั่นขาวดำ พร้อมPrinter Scannerสี /Fax (option)

ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร ขาว ดำ 35 แผ่น/นาที

เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย (Print Server) LAN

 Scan to Folder , Scan to E-Mail

กำหนดรหัสผู้ใช้ได้ถึง 100 User

พิเศษกับค่าเช่าเริ่มต้นเพียงเดือนละ  2,500 บาท  ค่าบริการสำเนาละ0.35

เครื่องถ่ายมัลติฟังค์ชั่นสี พร้อม Printer Scanner Fax

ความเร็วในการพิมพ์ ขาว ดำ/สี  35 แผ่น/นาที

Scan to Folder , Scan to E-Mail

PC FAX สามารถส่ง Fax ผ่าน PC

ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก น้อยกว่า 3.9 วินาที

พิเศษกับค่าเช่าเริ่มต้นเพียงเดือนละ  2,900 บาท  

ค่าบริการขาวดำสำเนาละ0.35 สี 3.5 บาท