เครื่องถ่ายเอกสารสี

เครื่องถ่ายมัลติฟังค์ชั่นสี พร้อม Printer Scanner (Fax option)

ความเร็วในการพิมพ์ ขาว ดำ/สี  30 แผ่น/นาที

Scan to Folder , Scan to E-Mail

PC FAX สามารถส่ง Fax ผ่าน PC

ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก น้อยกว่า 3.9 วินาที

พิเศษกับค่าเช่าเริ่มต้นเพียงเดือนละ  2,900 บาท  

ค่าบริการขาวดำสำเนาละ0.35 สี 3 บาท